ที่อยู่สถานฑูตไทยในโครเอเชีย - Croatia Center

logo header

ที่อยู่สถานฑูตไทยในโครเอเชีย

ที่อยู่ของสถานทูตไทยในประเทศโครเอเชียและฮังการี

ในกรณีที่ปัญหาเรื่องการเดินทาง หรือ เรื่องวีซ่า ขณะพานักในประเทศโครอเชีย

DM/CO TO CROATIA OR OTHER/NEIGHBOURING COUNTRY

Budapest
Verecke ut. 79 1025 Budapest HUNGARY
Phone +36 1 43 84 020
Fax +36 1 43 84 023
Zagreb
Gunduliceva 18/IV 10 000 Zagreb CROATIA
Phone +385 1 48 30 359
Fax +385 1 48 30 359
Budapest
Harangvirág u. 5. I/2. 1026 Budapest HUNGARY
Phone +36 1 21 22 738
Fax +36 1 21 22 736
________________________________________________

DM/CO OF THE REPUBLIC OF CROATIA

Jakarta
Menara Mulia-Suite 2101 Jl. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12930 INDONESIA
Phone 0062 21 525 7822, 525 7611
Fax 0062 21 520 4073
Bangkok
No. 138/51 Jewelry Center, 14th floor, Room No. G-4 Nares
Road Bangruk District Bangkok 10500 THAILAND
Phone +66 2 266 6911, 848 2209 (press 2)
Fax +66 2 266 6911