Croatia Center - Croatia Center

logo header

SIM CARD

การไปเที่ยวในประเทศโครเอเชียนั้น หากเป็นนักท่องแถบเอเชีย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยนั้น ถ้าต้องการโทรกลับมาเมืองไทย โดยการใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ผ่านบริการ Roaming 0066 หรือ +66 การโทรศัพท์จากโครเอเชียมาเมืองไทยนั้น จะถูกคิดค่าบริการค่อนข้างสูงมากๆ (1 นาที ก็ประมาณ 140-170 บาท) หรือ หากโทรศัพท์ในประเทศโครเอเชียผ่านเบอร์มือถือเมืองไทย โดยเฉพาะหัวหน้าทัวร์ หรือ นักธุรกิจ ที่ไปเที่ยวเมืองไทย ก็จะโดนคิดค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงมาก

การซื้อซิมการ์ด มีหลายราคา ดังนี้

  • 25 HRK มีซิมการ์ด แต่ไม่มีค่าโทรศัพท์ ต้องซื้อเพิ่ม โดยมีตั้งแต่ 25 HRK ขึ้นไป เช่น 25 HRK, 50 HRK, 100 HRK หรือ 200 HRK เป็นต้น
  • 50 HRK มีซิมการ์ด และมีค่าโทรศัพท์ 25 HRK
  • 100 HRK มีซิมการ์ด และมีค่าโทรศัพท์ 50 HRK หรือ อาจมากกว่า ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ซื้อ

***อาจมีการเปลี่ยนเรื่องราคาในซิมการ์ดโปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้า***

ยี่ห้อของซิมการ์ดนั้น มีอยู่หลัก 2 ยี่ห้อ คือ

about croatia mobile tomat       about croatia mobile tele2 1       about croatia mobile tele2 2


หมายเหตุ
สามารถถอดซิมจากเมืองไทยออก และเปลี่ยนใช้ซิมของโครเอเชียได้เลย

บริการพิเศษ หากมีการจองบริการต่างๆ ผ่านทางบริษัทฯสามารถสั่งซื้อซิมการ์ดไว้ล่วงหน้าได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ นำซิมการ์ด มาให้ท่านที่ประเทศโครเอเชีย โดยราคาที่นำมาจำหน่ายนั้น เป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายในโครเอเชีย ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สนใจสอบถามเจ้าหน้าที่ โครเอเชีย เซ็นเตอร์