CROATIA F.I.T. - Croatia Center

logo header

โครเอเชีย F.I.T.

  • 1
  • 2
  • 3

โครเอเชีย F.I.T. (Foreign Individual Tourism)

อีกหนึ่งรูปแบบการบริการของ Croatia Center โดยให้คำแนะนำพร้อมวางแผน การท่องเที่ยวในประเทศโครเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับคณะตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวในการท่องเที่ยวกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก

เราพร้อมเป็นที่ปรึกษา ช่วยออกแบบการท่องเที่ยวตามไลฟ์สไตล์ของท่าน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของท่านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เก็บประสบการณ์ในสถานที่ต่าง ๆ หรือการเดินทางเพื่อพักผ่อนประจำปี รวมทั้งการเดินทางเพื่อชิมอาหารและไวน์ท้องถื่นของประเทศโครเอเชีย

นอกจากการเป็นที่ปรึษา ให้คำแนะนำ และออกแบบเส้นทางแล้ว เรายังพร้อมให้บริการท่าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องตั๋วเครื่องบิน, ที่พัก, รถบริการตลอดทั้งทริป (ตั้งแต่ 6 – 49 ที่นั่ง) พร้อมคนขับรถที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เป็นต้น

หากท่าน สนใจบริการ F.I.T ของ Croatia Center สามารถติดต่อเราได้

Croatia Base