เมืองโอพาเทีย - Croatia Center
Подвесные унитазы - Интернет магазин
игры на дисках- гитара

logo header

เมืองโอพาเทีย

visit croatia opatija

เมืองโอพาเทีย (OPATIJA) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเล อเดรียติค” ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ระหว่างทางลัดเลาะซ้ายขวาไปตามไหล่เขาเคล้า ด้วยวิวทะเลอเดรียติคที่สวยทุกมุมมอง “โอพาเทีย” มีฐานะเป็นเมืองตากอากาศสำคัญของเหล่าขุนนางชั้นผู้ใหญ่และชนชั้นสูงของออสเตรีย เมืองนี่คือเมืองที่ใช้ชื่อตามสำนักสงฆ์นิกายเบเดนิกซ์ ในช่วงศตวรรษที่ 14 ที่ซึ่งหมู่บ้านได้ถูกสร้างขึ้น

Гантели и штанги. Купить гантели и штанги
Детские спортивные костюмы